Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortası, sigortalıların beklenmeyen bir kaza veya hastalık sonucu oluşan sağlık giderlerinin yanında gerekli hallerde ihtiyaç duyulan tüm tanı, tedavi ve ilaç giderlerinin en iyi kurumlarda, en modern yöntemler ile sigorta genel varsa özel şartlar ve poliçe kapsamında sunulan limitler dahilinde karşılayan bir sigortadır.
Özel Sağlık sigortası sahibi olan sigortalılar hiçbir mali kaygı duymadan bir kaza ve hastalık durumunda acil yardım, doktor, ilaç, tetkik, hastane, tedavi ve cerrahi operasyon giderlerini diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü ile bu sigortalar kapsamında karşılattırabilirler.

Özel Sağlık Sigortası Avantajları Nelerdir?

Özel sağlık sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır.
Özel Sağlık sigortasına sahip olan kişiler sosyal güvencelerine bağımlı olmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.
Sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının ayakta veya yatarak tedavilerine ait yüksek sağlık masraflarını karşılayarak sigortalıların en zorlu zamanlarında en büyük yardımcısı olur.
Vergi avantajından faydalanma olanakları ile özel sağlık sigortanıza yatırmış olduğunuz primlerin bir kısmını geri alabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortasından Kimler Faydalanabilir?

Özel sağlık sigortası şirketlerine başvuran, yeni doğmuş 14 günlük bebekten 64 yaşa kadar sağlıklı herkes yaptırabilir.
Sigorta şirketlerine göre yaş aralıkları değişkenlik gösterebilir.

SGK Zorunlu Muayene Katılım Payı Nedir?

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder.
Bu tutar standart olarak herkes için 15 TL olarak belirlenmiştir.

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Sağlık sigortası, sigortalıların, sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları halinde tedavileri için gerekli masrafları ile varsa gündelik tazminatları, genel şartlarla varsa özel şartlar çerçevesinde, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.
Genel ve özel şartlar sigorta türüne ve sigorta şirketine göre değişkenlik gösterebilir.
Özel sağlık sigortalarının 3 teminatı vardır. Bunlar:
Yatarak Tedavi Teminatı: Yatarak tedavi teminatı, ameliyatlı ya da ameliyatsız, hastanede yatarak yapılan tedaviler için hastaneye yatış ve çıkış dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu diğer tıbbi hizmetlere ait sigortalının hastanede tedavi gördüğü süre içerisinde oluşacak giderler ile yoğun bakım ve ambulans giderlerini karşılar.
Ayakta Tedavi Teminatı: Ayakta tedavi teminatı ise doktor, muayene, teşhis yöntemleri (MR, tomografi, laboratuvar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdiği ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktadır.
Ayrıca bu iki ana teminat başlığına ek olarak, fazladan prim ödemek koşulu ile gözlük (cam, çerçeve, lens) ve dişin kapsandığı üçüncü bir teminat grubu da vardır.
Doğum Teminatı: Normal Doğum, Sezaryen, Doğum ve Hamilelik Komplikasyonlarından yararlanmakla birlikte; tercihinize bağlı olarak Gebelik Rutin Kontrollerinizi de bu sigortalar kapsamında yaptırabilirsiniz.
Bu teminatlara ilave olarak; yeni doğan bebeğiniz için ‘’Yenidoğan Teminatı’’ bulunur. Bebeğinizin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yaptırdığınız; Muayene ve Rutin Tetkik Giderleri, Yenidoğan Paketleri ile karşılayabilirsiniz. (Yeni doğan teminatı sigorta şirketlerinin genel ve özel şartlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.)