Hayat Sigortası Teminatları

Hayat Sigortası Teminatları

Hayat Sigortası, yaşamını kaybetmen durumunda yakınlarının, daimi bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda ise hem senin hem de yakınlarının yaşam standartlarını ekonomik açıdan korumanı ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına almanı sağlar.

Vefat Teminatı (Ana Teminat)

Herhangi bir nedenden dolayı vefat halinde, sevdiklerine poliçende belirtilen teminat tutarı kadar tazminat ödemesi yapılır.

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde vefat halinde poliçede gösterilen lehtarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının kaza sonucu, derhal ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip sürekli sakatlık tazminatı ödenir.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigorta süresi içinde teşhis edilen​ bir hastalık sonucu, teşhis tarihinden itibaren bir sene içinde daimi maluliyet oluşması durumunda tazminat ödemesi yapılır.

Kanser Koruma Teminatı

Sigorta süresi içerisinde kanser riskinin gerçekleşmesi durumunda, teminat tutarı kadar ödeme sana yapılır.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında, kanser dâhil 17 tehlikeli hastalık teminatı** sunuyoruz. Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesi durumunda teminat tutarı sana ödenir.

İstem Dışı İşsizlik Ek Teminatı (Bordrolu Çalışanlar İçin)

Kredim Güvende ürünümüz kapsamında, işverenin tarafından herhangi bir kasıt veya kusurun olmaksızın işten çıkartılman halinde (haklı sebepler hariç), kredi taksitlerin birbirini takip eden azami 6 ay boyunca teminat limitleri ile özel şartlar dâhilinde ödenir.

Kanser Dâhil 17 Tehlikeli Hastalık Teminatı

 1. Kanser
 2. Kalp Krizi
 3. İnme
 4. Kronik Böbrek Yetmezliği
 5. Koroner Arter Bypass Ameliyatı
 6. Önemli Organ Nakli
 7. Körlük
 8. İyi Huylu Beyin Tümörü
 9. Kalp Kapağı Cerrahisi
 10. Terminal Karaciğer Yetmezliği
 11. MS(Multipl Skleroz)
 12. Sağırlık
 13. Ciddi Kafa Travması
 14. Konuşma Kaybı
 15. Ciddi Yanıklar
 16. Koma
 17. Parelizi
 
* Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 gün bekleme süresi vardır. Sigortalının, hastalık teşhisini takip eden 30 gün içinde hayatta kalması durumunda teminat geçerlidir.