Vergi Avantajı

Vergi Avantajı Nedir?

Vergi avantajı, tıpkı bireysel emeklilik sözleşmelerinde almış olduğumuz devlet katkısı gibi birikimli hayat, yıllık hayat ve sağlık sigortalarında kullanabileceğimiz bir devlet teşviğidir.

Vergi Avantajından Kimler Yararlanabilir?

Devlet, gelir vergisi vergi mükelleflerine, kendileri, eşleri ve 18 yaşından küçük çocukları için yaptırmış oldukları hayat ve sağlık sigortası primleri için vergi indiriminden yararlanma imkanı sunar. Böylelikle sigortalıların prim maliyeti vergi oranları ölçüsünde düşmüş olur.

Sigorta Prim Şartları Nelerdir?

Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;
Risk hayat sigorta poliçeleri (ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum, tahsil ve prim iadeli) için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %100’ü ile,
Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikimli hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'sinden oluşmaktadır.

Ücretli Çalışanlar İçin Vergi Avantajı Nasıldır?

Gelir vergi kanunu uyarınca ücretli olarak çalışan mükellefin ödeyeceği prim, ilgili ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Beyana Tabi Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Vergi Avantajı Nasıldır?

Yıllık gelir vergisi beyannamesi veren mükellefin ödeyeceği primler, (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla),beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirilebilecektir.

Vergi Avantajından Nasıl Faydalanırım?

Vergi avantajından faydalanmak için, poliçe tahsilat makbuzunuz ya da ödeme belgenizin bir kopyasını, çalıştığınız işyerinin muhasebe servisine ya da insan kaynaklarına ilgili ayda vermeniz yeterlidir.
Beyannameye tabi iseniz, poliçe makbuzunuzun ve daha sonraki ödemelerinizin tutarını Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirtmeniz yeterlidir.