Ferdi Kaza Sigortası Teminatları

Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?

Ferdi kaza sigortalarımızla 3 farklı konuda teminat sunuyoruz:
• Kaza Sonucu Vefat Teminatı
​• Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
• Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Ek Teminatı

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümü halinde poliçede gösterilen lehtarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının kaza sonucu, derhal ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tesbitini müteakip sürekli sakatlık tazminatı ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Ek Teminatı

Sigortalının kaza gününden itibaren bir sene içerisinde yapacağı; doktor, ilaç, hastane gibi tedavi masraflarını poliçede yazılı Tedavi Masrafları meblağına kadar öder.