Sağlık Sigortaları

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile kendinizin ve ailenizin sağlık masraflarını düşünmenize gerek yok !

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak aktif SGK hizmetlerinden faydalanan kişilerin SGK anlaşmalı doktor ve özel sağlık kuruluşlarında genel sağlık sigortası kapsamında yer alan hizmetlerden herhangi birinden faydalanmak istediğinde bu hizmetler kapsamında ödeyeceği (SGK zorunlu muayene katılım payı hariç) fark ücretlerini sigortalı adına ödemeyi taahhüt eden bir sigortadır.

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası, sigortalıların beklenmeyen bir kaza veya hastalık sonucu oluşan sağlık giderlerinin yanında gerekli hallerde ihtiyaç duyulan tüm tanı, tedavi ve ilaç giderlerinin en iyi kurumlarda, en modern yöntemler ile sigorta genel varsa özel şartlar ve poliçe kapsamında sunulan limitler dahilinde karşılayan bir sigortadır.

Özel Sağlık sigortası sahibi olan sigortalılar hiçbir mali kaygı duymadan bir kaza ve hastalık durumunda acil yardım, doktor, ilaç, tetkik, hastane, tedavi ve cerrahi operasyon giderlerini diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü ile bu sigortalar kapsamında karşılattırabilirler.

Vergi Avantajı

Vergi avantajı, tıpkı bireysel emeklilik sözleşmelerinde almış olduğumuz devlet katkısı gibi birikimli hayat, yıllık hayat ve sağlık sigortalarında kullanabileceğimiz bir devlet teşviğidir.