Yükleniyor

KVKK Rıza Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA BEYANI

Şirketin internet sitesinde yayınlanan veya elden teslim almış bulunduğum aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; ÜNLEM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“ÜNLEM”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla,

Sigorta hizmetlerinin sunulmasına ve ihtiyaç analizlerine veri teşkil etmek üzere tarafımdan alınan; Kimlik, Aile ve iletişim bilgisi gibi kişisel verilerim ile,

Sigorta risklerine dair bilgiler, Sigorta poliçesine etki eden sağlık bilgileri, mesleki ve finansal bilgiler tipindeki özel nitelikteki kişisel verilerimin

ÜNLEM tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, hizmet sağlayıcı iş ortakları ve ilişkili kurumlara aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

 

Adı:

Soyadı:

Tarih:

İmza: