Yükleniyor

Desteğin Bizden Check Up Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Desteğin Bizden Check Up ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası teminatlarına ek olarak geniş anlaşmalı hastane ağı ile check up hizmeti sağlıyoruz. Dahiliye muayene, EKG, 18 parametrenin kontrol edildiği hemogram, LDL kolesterol, total kolesterol, açlık kan şekeri testlerinin dahil olduğu check up hizmeti kapsamında ayrıca, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri ve romatizmal ve enfeksiyon hastalıklar için genel tarama testlerini de dahil ediyoruz.

Desteğin Bizden Check Up Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na dair detaylı bilgi almak için anasayfada formu doldurun, sizinle iletişime geçelim.

 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK tarafından  özel hastanelerde kısmen karşılanan tedavi masraflarının sana kalan kısmını teminat kapsamına alan sağlık sigortasıdır.

 • Desteğin Bizden Check Up Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK kapsamında sana, eşine ve çocuklarına geniş/yaygın anlaşmalı kurum ağı ile SGK anlaşmalı sağlık kuruluşlarında hizmet veriyoruz.

  18 - 59 yaşları arasındaki kişiler teminat altına alınır.*

  Aile poliçesinde 0-24 yaş arasındaki çocuklar poliçeye dahil edilir.**

  *60 yaşından önce kabul edilmesi koşulu ile 70 yaşa kadar sigortalanabilir. Grup poliçelerinde kişiler  risk analizi yapılarak 70 yaşa kadar sigortalanabilir.

  **Yenidoğan, 15 günlük risk analizinin yapılmasının ardından aile poliçesine eklenir. 18 yaş altı çocuklar police kapsamında sunulan check up hizmetinden yararlanamamaktadır.

 • SGK hak sahibi olan TC vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler poliçe kapsamında sigortalanır.

 • Desteğin Bizden Check Up Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında Yatarak ve Ayakta tedavi teminatı sunuyoruz:

  •  Ayakta Tedavi Teminatı

  Ayakta tedavi, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri ile fizik tedavi teminatlarından oluşur. Bu teminatın kullanılabilmesi için; Sigortalı’nın anlaşmalı kurum listesinde yer alan SGK ile Anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması gerekmektedir. Ayakta tedaviler kapsamında sadece doktor muayene tek başına kullanılabilir.

  • Yatarak Tedavi Teminatı

  Yatarak Tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, evde bakım, koroner anjiografi giderleri ile Sigortalı’nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar. Bir poliçe dönemi içinde oluşabilecek tüm ameliyat malzemeleri yıllık poliçe limiti dahilinde ödenir.

  Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.
   

 • Desteğin Bizden Check Up Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile teminatına ek olarak police başlangıç tarihinden 30 gün sonra sana geniş anlaşmalı hastane ağı ile check up hizmetini yılda 1 defa ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında;

  Dahiliye Muayene
  EKG (Elektrokardiyografi)
  Hemogram (18 parametre)
  LDL Kolesterol (Düşük Yoğunluklu Lipoprotein)
  Açlık Kan Şekeri
  Total Kolesterol
  SGOT& SGPT (Karaciğer Fonksiyon Testleri)
  Kreatinin
  RF (Romatoid Faktör – Kan Testi)
  CRP (C-reaktif protein)
  Akciğer grafisi (Tek Yönlü)
  İdrar Tahlili  

 • Check up ek hizmetinden faydalanmak, bilgi ve randevu almak için 0212 942 35 74 numaralı Net&Risk Destek Hattı'nı arayabilirsiniz. Check up hizmeti Net&Risk asistans firması tarafından sunulmaktadır.