Yükleniyor

Hayat Sigortası

Hayat sigortası nedir?

Hayat Sigortası, yaşamını kaybetmen durumunda yakınlarının, daimi bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda ise hem senin hem de yakınlarının yaşam standartlarını ekonomik açıdan korumanı ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına almanı sağlar.

 • Hayat sigortalarımızın ana teminatı vefat olmakla birlikte, farklı ürünlere göre değişiklik gösteren ek teminatlarımız aşağıdaki gibidir:

  • Vefat Teminatı (Ana Teminat)
   Herhangi bir nedenden dolayı vefat halinde, sevdiklerine poliçende belirtilen teminat tutarı kadar tazminat ödemesi yapılır.
  • Kaza Sonucu Vefat Teminatı
   Kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde vefat halinde poliçede gösterilen lehtarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.
  • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
   Sigortalının kaza sonucu,derhal ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tesbitini müteakip sürekli sakatlık tazminatı ödenir.
  • Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı
   Sigorta süresi içinde teşhis edilen​ bir hastalık sonucu, teşhis tarihinden itibaren bir sene içinde daimi maluliyet oluşması durumunda tazminat ödemesi yapılır.
  • Kanser Koruma Teminatı*
   Sigorta süresi içerisinde kanser riskinin gerçekleşmesi durumunda, teminat tutarı kadar ödeme sana yapılır.
  • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı*
   Tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında, kanser dâhil 17 tehlikeli hastalık teminatı** sunuyoruz. Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesi durumunda teminat tutarı sana ödenir.
  • İstem Dışı İşsizlik Ek Teminatı (Bordrolu Çalışanlar İçin)
   Kredim Güvende ürünümüz kapsamında, işverenin tarafından herhangi bir kasıt veya kusurun olmaksızın işten çıkartılman halinde (haklı sebepler hariç), kredi taksitlerin birbirini takip eden azami 6 ay boyunca teminat limitleri ile özel şartlar dâhilinde ödenir.

  * Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 gün bekleme süresi vardır. Sigortalının, hastalık teşhisini takip eden 30 gün içinde hayatta kalması durumunda teminat geçerlidir.

  ** Kanser Dâhil 17 Tehlikeli Hastalık Teminatı kapsamı aşağıdaki gibidir:

  1. Kanser 
  2. Kalp krizi
  3. İnme
  4. Kronik böbrek yetmezliği
  5. Koroner arter bypass ameliyatı
  6. Önemli organ nakli
  7. Körlük
  8. İyi huylu beyin tümörü 
  9. Kalp kapağı cerrahisi​
  10. Terminal karaciğer yetmezliği
  11. MS (Multipl Skleroz)
  12. Sağırlık
  13. Ciddi kafa travması
  14. Konuşma kaybı
  15. Ciddi yanıklar
  16. Koma
  17. Parelizi​

 • Sigortalı yaşı teminat içeriğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle 18-60 yaşları arasında bulunan herkes hayat sigortalarımızdan yararlanabilir. Tehlikeli hastalıklar teminatlı ürünlerimizden 18-60 yaşları arasında, tanı, teşhis ya da tedavi aşamasında herhangi bir hastalığı bulunmayan herkes; kanser teminatlı ürünlerimizden ise 18-55 yaşları arasında, tanı, teşhis ya da tedavi aşamasında herhangi bir hastalığı bulunmayan, daha önce kanser teşhisi konulmamış ve/veya kanser tedavisi görmemiş herkes yararlanabilmektedir. 

 • Sigorta süresi genellikle 1 yıl olmakla birlikte, ürüne göre değişiklik gösterebilmektedir. 

 • Prim tutarı, yaşına, cinsiyetine ve belirlediğin teminat tutarlarına göre değişiklik göstermektedir. 

 • Ödeme seçenekleri sahip olduğun ürüne göre değişmekle birlikte, primlerini kredi kartıyla yıllık peşin ya da taksit seçenekleriyle ödeyebilirsin.
   

 • ​​Hayat sigortaları genel şartları için lütfen​ tıkl​a​yın.​​

 • Hayat sigortaları ile ilgili olarak ilgili kanun gereği ödenen primler belirli oranlarda gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Buna göre;

  Ücretliler Açısından: ​

  ​6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, şahıs sigortaları için ödenen primlerin, elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. (GVK md.63/3).

  Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ​

  • Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile 
  • Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden oluşur.

  İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır​.

  ​​Örnek Uygulama​
   Aylık brüt ücret 2.000 TL
   Vergi matrahından indirilebilecek azami prim tutarı (Brüt Ücret x %15)​ 300 TL
   Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
   Yıllık Gelir Vergi Matrahı 2.000 - 300 = 1.700 TL*
   Vergi Oranı (%20'lik dilimde ise) ödenecek gelir vergisi 1.700 x %20 = 340 TL
   Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 2.000 x %20 = 400 TL
   Müşterinin vergi kazancı 400 – 340 = 60 TL

  ​* Gelir vergisi matrahınız düşeceğinden ödeyeceğiniz gelir vergisi de azalacaktır.​​

 • Grup Hayat Sigortası

  Grup Hayat Sigortası ile çalışanlarınızı ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı maddi güvence altına alıyoruz. Hemen harekete geçin, sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alın.  ​

  ANA TEMİNAT​

  ​Vefat Teminatı ​

  ​Sigortalının herhangi bir nedenden dolayı vefatı halinde yakınlarına veya önceden belirlediyse, lehtarlarına maddi güvence sağlar. 

  EK TEMİNATLAR

  ​Kaza Sonucu Vefat Teminatı 

  ​Sigortalının sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatı halinde önceden tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sağlanan maddi güvencedir. 

  Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı 

  ​Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli maluliyet tazminatı ödenir.

  Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı 

  ​​Bu teminat limiti dahilinde, sigortalının, kaza nedeniyle, kaza gününden itibaren bir yıl içinde tedavi görmesi halinde oluşan tedavi masrafları ödenir.

  Tehlikeli Hastalıklar Teminatı 

  ​Kanser, kalp krizi, felç ve koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı gibi 9 adet kritik hastalık riskinin gerçekleşmesi halinde poliçe şartları dahilinde ödenen tutardır. 

  Acil Sağlık Asistans Hizmeti 

  ​Trafik kazası, yüksekten düşme, akut masif kanamalar gibi 20 adet acil durumu kapsayan asistans hizmetimiz, acil cerrahi yatış teminatı, acil dahili yatış teminatı ve yoğun bakım teminatı sağlar​​.

  ​​

 • ​​Hayat sigortaları ile ilgili olarak ilgili kanun gereği ödenen primler belirli oranlarda gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Buna göre;

  Ücretliler Açısından: ​

  ​6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, şahıs sigortaları için ödenen primlerin, elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. (GVK md.63/3).

  Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ​

  • Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile 
  • Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden oluşur.

  İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır​.

  ​​Örnek Uygulama​
   Aylık brüt ücret 2.000 TL
   Vergi matrahından indirilebilecek azami prim tutarı (Brüt Ücret x %15)​ 300 TL
   Yıllık Limit Yıllık brüt asgari ücret
   Yıllık Gelir Vergi Matrahı 2.000 - 300 = 1.700 TL*
   Vergi Oranı (%20'lik dilimde ise) ödenecek gelir vergisi 1.700 x %20 = 340 TL
   Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi 2.000 x %20 = 400 TL
   Müşterinin vergi kazancı 400 – 340 = 60 TL

  ​* Gelir vergisi matrahınız düşeceğinden ödeyeceğiniz gelir vergisi de azalacaktır.​​

 • ​​​​Anlaşmalı Kurumlar Listesine ulaşmak için lütfen tık​l​​​a​​​yın​.​​

Eğitim Güvende
Eğitim Güvende
Daha Fazla
Hayata Tutun
Hayata Tutun
Daha Fazla
Ailem Yanımda
Ailem Yanımda
Daha Fazla
Ailem Yanımda Tam Koruma
Ailem Yanımda Tam Koruma
Daha Fazla
İstediğin Hayat Sigortası
İstediğin Hayat Sigortası
Daha Fazla